باشگاه خبرنگاران/ دبیر کمیته نامگذاری معابر شورای اسلامی شهر یزد از نامگذاری بلواری به نام تهران در یزد خبر داد.

علیرضا ابویی، دبیر کمیته نامگذاری معابر شورای اسلامی شهر یزد در این باره اظهار کرد: بلوار حدفاصل چهارراه ۲۲ بهمن تا چهارراه یزد باف به نام بلوار تهران نام گذاری می‌شود.
او افزود: این بلوار سابقاً با نام شهیدمطهری نام گذاری شده بود، اما به دلیل درخواست اداره پست مبنی بر ایجاد اشکال پستی به دلیل سه بخشی بودن خیابان مطهری، تغییر نام این بلوار در دستور کار قرار گرفت و با توجه به لزوم تغییر نام، بهترین جایگزین نام تهران بود.
ابویی ادامه داد: علاوه بر آن شورای شهر تهران معبری به طول دو کیلومتر و عرض ۳۶ متر در منطقه ۲۲ تهران را به نام یزد نامگذاری کرده است و شایسته بود در شهر یزد نیز نامگذاری متقابلی انجام شود.
دبیر کمیته نامگذاری معابر در شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: به این ترتیب حدفاصل چهارراه ۲۲ بهمن تا چهار راه یزد باف که کاربردی عمومی دارد به نام بلوار تهران و حدفاصل چهارراه ۲۲ بهمن تا میدان آزادی با نام خیابان شهیدمطهری نامیده می‌شود.
همچنین با این اقدام امکان نامگذاری خیابان شهیدمطهری نیز به مطهری شمالی-جنوبی وجود خواهد داشت.


 
 

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today