مهر/ ۶ هزار و ۴۰۰ کیلو آرد خبازی یارانه ای از یک دستگاه خودرو خاور در قم کشف و با دستور مقام قضایی توقیف شد.


عصر چهارشنبه با پیگیری عوامل اطلاعاتی ناحیه مقامت بسیج شهرستان قم و اقدام بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ۶ هزار و ۴۰۰ کیلو آرد خبازی یارانه‌ای از یک دستگاه خودرو خاور کشف و با دستور مقام قضائی توقیف شد.
این آردهای یارانه توسط سه نانوایی در انباری خارج از نانوایی جمع آوری و قرار بود پس از انتقال به یکی از استان‌ها با قیمت آزاد و خارج از شبکه عرضه شود.
برابر دستور مقام قضائی خودرو توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

آخرین خبر قم در اینستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday