ایرنا/ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان گفت: کمترین نرخ تورم در استان سمنان از ابتدای فروردین تا پایان بهمن امسال مربوط به ماه‌های مرداد و شهریور با نرخ ۲۳.۹ درصد و بیشترین نرخ تورم مربوط به بهمن با نرخ ۳۱.۸ درصد است.

مهدی سلامتی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان اظهار داشت: میانگین نرخ تورم مرداد ماه در کشور ۲۵.۸ درصد و در شهریور ماه ۲۶ درصد بود و نرخ تورم در استان سمنان طبق گزارش‌ها کمتر از میانگین کشوری بود.
وی اضافه کرد: نرخ تورم این استان در بهمن امسال کمتر از میانگین کشوری و ۳۱.۸ درصد است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان اضافه کرد: نرخ تورم بهمن امسال در کشور ۳۴.۲ درصد و در استان سمنان کمتر از کشور و به میزان ۳۱.۸ درصد گزارش شد.
سلامتی بیان کرد: براساس آمار و تحلیل‌ها نرخ تورم در استان سمنان بهمن امسال ۲.۴ درصد از میانگین نرخ تورم کشوری پایین‌تر بود.
وی ادامه داد: تورم خانوارها در ۲ بخش شهری و روستایی نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد که بر اساس آمار، نرخ تورم خانوارهای شهری در کشور در بهمن امسال ۳۴.۱ درصد و در استان سمنان ۲.۶ درصد کمتر از میانگین کشوری و ۳۱.۵ درصد گزارش شد. 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری سمنان بیان کرد: نرخ تورم خانوارهای روستایی در کشور ۳۵ درصد و در استان سمنان ۳۲.۷ درصد است و آمار نشان دهنده پایین بودن ۲.۳ درصدی نرخ تورم روستایی در استان سمنان نسبت به کشور بود.
سلامتی خاطرنشان کرد: بررسی هزینه کردها در زمینه‌های مختلف مانند کالاهای خوراکی و آشامیدنی، دخانیات، پوشاک و کفش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، ارتباطات و آموزش، از شاخص‌های اصلی سنجش تورم است.
وی تصریح کرد: شاخص اصلی سنجش تورم بررسی نسبت هزینه‌کرد خانوار استانی از کل هزینه‌ها است.

آخرین خبر سمنان در اینستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today