باشگاه خبرنگاران/ براساس آخرین لیست دانشمندان برتر دو درصد جهان در سال ۲۰۱۹، ۹ استاد عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، جزو این دانشمندان معرفی شدند.

بنا به اعلام روابط عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان، براساس داده‌های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس، لیست دو درصد دانشمندان برتر دنیا اعلام شد که در فهرست اول دانشمندان برتر، طی بازه ۶۰ ساله(۱۹۶۰ تا ۲۰۲۰) و فهرست دوم تنها بر اساس سال ۲۰۱۹ معرفی و عنوان شده اند.
فهرست دانشمندان دو درصد برتر از سوی محققان دانشگاه استنفورد با بررسی و ارزیابی استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس ارائه شد و اسامی ۱۶۰ هزار محقق و پژوهشگر در ۲۲ رشته موضوعی و ۱۷۶ حوزه تخصصی براساس شاخص‌های استنادی استاندارد طبقه‌بندی شد.
ارزیابی و انتخاب این محققان براساس شاخص کامپوزیت C و معیار‌های ۶ گانه از جمله؛ شاخص هارش، شاخص هارش اصلاح شده براساس ارجاعات همکاران، تعداد کل ارجاعات به مقالاتی که محقق تک نویسنده بوده، تعداد کل ارجاعات صورت گرفته است.
تعداد کل ارجاعات به مقالاتی که محقق اسم اول، آخر و یا تک اسم بوده، تعداد ارجاعات به مقالاتی که محقق اسم اول یا تک اسم بوده است.
۹ استاد از ۶۰۵ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در جمع دو درصد برتر دنیا در سال ۲۰۱۹ قرار گرفتند و دو استاد از این ۹ عضو هیئت علمی در جمع دو درصد دانشمندان برتر دنیا در بازه ۶۰ ساله نیز قرار گرفتند.
محمد علی طاهر(رشته شیمی)، حسین نظام آبای‌پور(رشته مهندسی برق)، عبدالحسین همتی سراپرده(رشته مهندسی نفت)، محمد رنجبر همقاوندی(رشته مهندسی معدن)، اسماعیل دره زرشکی(رشته مهندسی مواد و متالورژی)، علی محبی(رشته مهندسی شیمی)، علیرضا سعیدی(رشته مهندسی مکانیک)، مجید محمودآبادی(رشته مهندسی علوم خاک)، محمد ذونعمت کرمانی(رشته مهندسی کشاورزی) و دانشجو رضا بهاالدینی(رشته مهندسی مکانیک) از برترین‌های سال ۲۰۱۹ شناخته شده اند.
محمد علی طاهر رئیس دانشگاه و حسین نظام آبادی پور معاون پژوهشی دانشگاه در لیست ۲ درصد دانشمندان برتر بازه ۶۰ ساله نیز قرار دارند.
دانشگاه شهید باهنر کرمان یکی از دانشگاه‌های مادر کشور و بزرگ‌ترین دانشگاه جنوب شرق کشور به شمار می‌آید.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar