فارس/ یک عطاری در اسدآباد به دلیل فروش متادون و داروهای غیرمجاز پلمب شد.

طی بازدید کارشناسان اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان و مدیریت غذا دارو و کارشناس امور حقوقی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از یک عطاری قرص‌های غیرمجاز کشف شد.
در این عطاری قرص متادون و ترامادول کشف شد و واحد به دلیل تخلف پلمب و متصدی متخلف به مراجع قضایی برای رسیدگی و برخورد قانونی ارجاع داده شد.


آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today