ایرنا/ مدیرکل دامپزشکی ایلام گفت: قصابان و زنده فروشان مرغ غیرمجاز برای دریافت مجوز پروانه کسب قانونی اقدام کنند.

دکتر رامین پورنجف، مدیرکل دامپزشکی ایلام اظهار داشت: وجود واحدهای قصابی دام و فروش مرغ زنده غیرمجاز با توجه به اینکه فعالیت غیرقانونی دارند برای جامعه به یک معضل مهم تبدیل شده است بنابراین برای ادامه فعالیت خود باید اقدام به دریافت مجوز و پروانه کسب کنند.
وی افزود: این واحدهای غیرمجاز با دریافت پروانه کسب و ذبح و قصابی دام یا مرغ خود در کشتارگاه های مربوطه وارد چرخه فعالیت قانونی و بهداشتی شوند و فرآورده خام دامی سالم و مورد نظارت را به مصرف کنندگان عرضه کنند.
پورنجف یادآور شد: باتوجه به اینکه این قصابی ها و زنده پرکنی های مرغ از محل عرضه این فرآوده های خام دامی ارتزاق می کنند و مردم زیادی نیز از آنها خرید گوشت خام قرمز و سفید دارند، هدف و تلاش دامپزشکی و دیگر ارگان های مرتبط، قانونی و بهداشتی کردن فعالیت این واحدهاست.
وی تاکید کرد: گوشت های عرضه شده در قصابی ها و زنده پرکنی های مرغ در معرض انواع آلودگی ها هستند چرا که به علت غیرقانونی بودن فعالیت این واحدها، هیچ گونه نظارت بهداشتی بر روی فرآورده های خام دامی آنها صورت نمی گیرد.
وی گفت: در سال جاری بیش از ۴۰۰ مورد پرونده تخلف از عرضه کنندگان دام و طیور غیرمجاز در مراجع قضایی استان ایلام تشکیل شده است.
پورنجف از مصرف کنندگان گوشت سفید و قرمز خواست: هرگونه تخلف در این مورد را با سامانه تلفنی ۱۵۱۲ در میان بگذارند.
 تعداد ۱۰۵ قصابی غیرمجاز و ۱۶۰ مرغ فروشی زنده در استان ایلام فعالیت غیرقانونی دارند.

آخرین خبر ایلام در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/