ایسنا/ رییس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: استان کرمان در امکانات خدادادی، نیروی انسانی و موقعیت های مدیریت در سطح کلان کشور، تعدد دانشگاه ها و غیره جایگاه خوبی دارد؛ اما چهره خشن فقر در کرمان را از کنار سطل های زباله، کودکان کار، میزان درآمد سرانه شهری و روستایی استان می توان فهمید که درآمد روستاییان کرمان رتبه 30 کشور و درآمد شهری رتبه 31 کشور است.

سیدمهدی طبیب زاده، رییس اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به اینکه اقتصاد استان بهره ور نیست، اظهار کرد: حوزه های مختلفِ صنعت، آموزش، معدن، دانشگاه و غیره بهره ور نیستند؛ 140 هزار نفر دانشجو در استان کرمان داریم؛ اما همه فعالان اقتصادی در پیدا کردن نیروی تحصیلکرده فنی، متخصص و ماهر با مشکل مواجه هستند و آموزش عالی ما نیز بهره ور نیست.
وی افزود: جی دی پی استان کرمان به قیمت جاری 103 هزار میلیارد تومان است؛ اما ورودی این اقتصاد 40 میلیون تن ماده معدنی، 6 و نیم میلیارد مترمکعب آب، نیروی انسانی، خاک و غیره است که چنانچه به قیمت تمام شده در کشور حساب کنیم، تفاوت خیلی زیادی با خروجی اقتصاد دارد.
طبیب زاده با اشاره به اینکه همه به ظرفیت های گردشگری اذعان داریم؛ اما ضریب اشغال هتل ها کم است و گردشگری نیز بهره ور نیست، تصریح کرد: کرمان در مصرف آب در کشور دومین استان بعد از خوزستان است در حالی که ما استان کویری هستیم و در واقع آب نداشته را مصرف می کنیم.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان بیان کرد: استان کرمان در امکانات خدادادی، نیروی انسانی و موقعیت های مدیریت در سطح کلان کشور، تعدد دانشگاه ها و غیره جایگاه خوبی دارد؛ اما چهره خشن فقر در کرمان را از کنار سطل های زباله، کودکان کار، میزان درآمد سرانه شهری و روستائی استان می توان فهمید که درآمد روستاییان کرمان رتبه 30 کشور و درآمد شهری رتبه 31 کشور است.
وی با اشاره به اینکه به این علل وارد موضوع بهره وری شده ایم، گفت: باید بهره وری به یک نهضت در کرمان تبدیل شود. ما در قبال نسل آینده مسئول هستیم، چراکه معدن را تمام کردیم و منابع آب با بیلان منفی سالانه رو به اتمام است و چنانچه بهره وری را به نهضت جدی در کرمان تبدیل نکنیم، باید پاسخ بدهیم که در این موقعیت کاری نکرده ایم.
طبیب زاده تصریح کرد: بهره وری می تواند در اقتصاد استان تاثیر زیادی داشته باشد و به این موضوع وارد شده ایم و تبعات را می پذیریم تا این مسئله جا بیفتد.
وی بیان کرد: باید همه ابعاد سیاسی، مدیریت، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره با حرکت بهر وری همراهی کنند.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar