فارس/ نتایج انتخابات نظام مهندسی معدن هرمزگان که روز 5شنبه 14 اسفندماه برگزار شده بود، مشخص شد.

انتخابات نظام مهندسی معدن هرمزگان که روز 5شنبه 14 اسفندماه با حضور چشمگیر اعضا برگزار شده بود، مشخص شد.
در بخش معدن، محمد مقیمی 210 رای و منوچهر عسگری 177 رای اول و دوم شدند.
در بخش نقشه‌برداری، رضا رنجبر با 216 رای برگزیده شد.
در بخش زمین شناسی نیز مجید دارابی با 173 رای به ترکیب نهایی راه یافت و بدلیل نبود کاندیدای متالوژ، پیام رضایی به عنوان جایگزین متالوژ با 156 رای برگزیده شد.
به این ترتیب اعضای برگزیده شده با انتخاباتی در میان خود، رییس نظام مهندسی معدن هرمزگان را انتخاب خواهند کرد.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today