فارس/ مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: با توجه به پیش بینی فائو و سازمان حفظ نباتات کشور احتمال هجوم ملخ صحرایی در روزهای آینده به استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بسیار زیاد است.

سید عبدالرضا اشرف منصوری، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اظهار کرد: با توجه به پیش بینی فائو و سازمان حفظ نباتات کشور و وجود جمعیت‌های انبوه ملخ بالغ در عربستان و وجود جریانات جوی و جهت باد، احتمال هجوم ملخ صحرایی در روزهای آینده به استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بسیار زیاد است.
وی از همه مردم، کشاورزان، دامداران و دریانوردان خواست به محض مشاهده دستجات ملخ، مراتب را سریعا به مراکز جهاد کشاورزی دهستان، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان اطلاع دهند تا بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی کانون ریزش ملخ و عملیات مبارزه اقدام شود.

آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today