فارس/ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت ۱۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد به ۵۶۷ واحد توليدي در اين استان خبر داد.

علي تشنه‌دل، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: تاکنون بيش از ۱۴ هزار ميليارد ريال تسهيلات رونق توليد به ۵۶۷ واحد توليدي صنعتي و کشاورزي استان پرداخت شده است.
وي افزود: ۱۱۴ واحد توليدي به ارزش حدود ۱۳ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال مربوط به بخش صنعت و ۴۵۳ واحد به ارزش حدود ۷۷۰ ميليارد ريال مربوط به بخش کشاورزي است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان افزود: ۳۳۹ واحد صنعتي و کشاورزي نيز در حدود پنج هزار و ۷۷۰ ميليارد ريال تسهيلات تبصره ۱۸ (برنامه توليد و اشتغال) دريافت کرده‌اند که سهم صنعت از اين تسهيلات، ۶۴ واحد به ارزش سه هزار و ۸۲۷ ميليارد ريال و سهم کشاورزي، ۲۷۵ واحد به ارزش حدود يک هزار و ۹۵۰ ميليارد ريال است.
تشنه‌دل تصريح کرد: تاکنون در قالب تسهيلات رونق توليد امسال، ۷۶۴ واحد توليدي جهت دريافت تسهيلات به ارزش بيش از ۲۱ هزار ميليارد ريال به بانک‌هاي عامل معرفي شده‌اند که پرونده ۱۷۹ واحد در بانک‌ها در دست بررسي است.
وي با اشاره به ديگر دستور کار اين جلسه ادامه داد: در اين نشست، با پرداخت تسهيلات به ارزش بيش از يک هزار و ۴۶۰ ميليارد ريال به ۸۰ واحد صنعتي موافقت و مشکلات بانکي و زيربنايي ۱۲ واحد توليدي صنعتي و معدني استان بررسي شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اظهار کرد: مشکلات يک هزار و ۲۰۸ واحد توليدي در جلسات کارگروه بررسي شده و در جهت رفع موانع موجود، دو هزار و ۵۹۳ مصوبه به تصويب اعضاي کارگروه رسيده و ۷۲ درصد مصوبات اجرايي شده است.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today