باشگاه خبرنگاران/ صيادان طبيعت دوست اهل نخل تقي عسلويه دلفين گرفتار شده در تورشان را راهي دريا کردند.
 
قلي نژاد، مديرکل حفاظت محيط زيست استان بوشهر گفت: پس از رهاسازي دلفين به دست دو صياد تنگستاني که اوايل اسفند رخ داد، به تازگي شاهد دومين رخداد زيست محيطي اميدبخش بوديم که اين بار در نخل تقي عسلويه اتفاق افتاد.
فرهاد قلي نژاد افزود: صيادان اين شهر دلفيني را که در تورشان گرفتار شده بود، رها کردند تا به دريا برگردد.
او ادامه داد: اقدام صيادان تنگستاني در رهاسازي دلفين بازتاب خبري بسيار اثربخشي داشت و از همين در کمتر از دو هفته از آن تاريخ، دومين مورد نجات و رهاسازي دلفين صورت گرفت.
مديرکل حفاظت محيط زيست استان بوشهر بيان کرد: با توجه به اهميت حفاظت از گونه‌هاي ارزشمند دلفين به ويژه دلفين گوژپشت خليج فارس برنامه اقدام حفاظت از اين گونه در حال تدوين است که با تدوين اين برنامه با شناسايي عوامل آسيب رسان اقداماتي براي حفاظت موثر از آن صورت مي‌گيرد.
قلي نژاد گفت: اکنون هم اقداماتي براي حفاظت از اين گونه در حال انجام است و در سال‌هاي اخير برنامه‌هاي آموزشي متعددي براي آشنايي مردم و جوامع محلي با گونه دلفين و اهميت حفاظت از آن اجرا شده است.
دلفين گوژپشت، از سال ۲۰۱۵ به عنوان گونه در معرض خطر انقراض در فهرست قرمز اتحاديه بين‌المللي حفاظت از محيط زيست (IUCN) قرار گرفته است.
اين گونه به علت حضور در زيستگاه ساحلي با عمق کمتر از ۲۵ متر به شدت در معرض تهديد عوامل انساني مانند ادوات صيادي قرار دارد.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar