ايرنا/ سودجويان اين روزها در آستانه بهار طبيعت، در لباس پاکبان در سطح شهر همدان جولان داده و اقدام به جمع آوري عيدي از درب منازل مي‌کنند.

فعاليت اين افراد با در دست داشتن اقلام کاري پاکباني و برخي نيز با لباس منقش به پاکبان، شهروندان را گمراه کرده و بازار داغ عيدي دادن‌هاي نقدي کسب و کار خوبي را براي آن‌ها رقم زده است.
اين شگرد جديد از درآمدزايي کاذب باعث شده تا جايگاه وارسته پاکبانان نيز زير سوال برود چرا که واکنش مالکان منازل شخصي را مبني بر اينکه هر روز يک فرد با عنوان پاکبان عيدي مطالبه مي‌کند، آن‌ها را دچار سردرگمي کرده است.
برخي از اين افراد سودجو به هنگام مراجعه به درب منازل مدعي مي‌شوند که تيمي از پاکبانان هستند و مالک يا ساکن ساختمان براي چند تن عيدي اختصاص دهد.
حالا جولان پاکبانان تقلبي يا همان بدلي در سطح شهر جاري است و نگاه کاسبکارانه به اين شيوه درآمدزايي دارند.
مدير خدمات شهري شهرداري همدان از شهروندان خواست از هرگونه پرداختي در قالب عيدي به پاکبانان بدلي و افراد سودجو خودداري کنند.
مرتضي رضايي در اين باره به خبرنگاران اظهار داشت: در روزهاي گذشته و در آستانه سال جديد گزارش‌هايي مبني بر مراجعه متعدد برخي افراد سودجو با عنوان پاکبان دريافت شده است.
وي از شهروندان خواست از پرداخت هر گونه هديه‌اي در قالب عيدي به اين افراد سودجو خودداري کنند و در صورت مواجهه، اين‌گونه موارد را از طريق سامانه ۱۳۷ " سامانه جامع مديريت شهري" اطلاع دهند.
رضايي خاطرنشان کرد: هيچ فردي به عنوان پاکبان حق وصول يا مطالبه عيدي از شهروندان را ندارد.

 
  
  

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today