باشگاه خبرنگاران/ دبير ستاد دانشگاهي پيشگيري و کنترل کرونا ويروس در خراسان جنوبي از افزايش ميزان بروز تجمعي کرونا در استان خبر داد.

شريف زاده، دبير ستاد دانشگاهي پيشگيري و کنترل کرونا ويروس در خراسان جنوبي اظهار کرد: ميزان بروز تجمعي کرونا ويروس در استان به عدد هزار و ۹۲۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعيت افزايش پيدا کرده است.
او با اشاره به اين که شاخص بروز تجمعي کرونا در کشور ۲ هزار و ۴۶ در ۱۰۰ هزار نفر است افزود: اين شاخص در استان ۱۱۸ واحد کمتر از شاخص کشوري است.
شريف زاده اظهار کرد: نسبت مرگ و مير بيماري کرونا در استان ۴.۸ درصد است که اين شاخص در کشور ۳.۵۲ درصد است.
دبير ستاد دانشگاهي پيشگيري و کنترل کرونا ويروس در خراسان جنوبي تصريح کرد: در استان ميزان مرگ و مير اختصاصي عليتي در ۱۰۰ هزار نفر جمعيت عدد ۲۹.۲ است که اين شاخص در سطح کشور ۷۲ درصد است.
او با اشاره به اين که در استان شاخص ميزان مرگ و مير عليتي در مقايسه با شاخص کشوري وضعيت بدتري دارد ادامه داد: اين آمار‌ها و بالا بودن ميزان مرگ و مير در استان نشان مي‌دهد که بايد محدوديت‌ها بيشتر از قبل رعايت شود.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today