فارس/ فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري از دستگيري کلاهبردار حرفه‌اي با ۲۰ فقره حکم جلب ويژه به اتهام کلاهبرداري و محکوميت مالي به ارزش ۲۰۰ ميليارد ريال خبر داد.

منوچهر امان‌اللهي، فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري اظهار کرد: در پي صدور 20 فقره حکم جلب ويژه به اتهام کلاهبرداري و محکوميت مالي به مبلغ 200 ميليارد ريال براي يک متهم متواري، دستگيري متهم در دستور کار پليس استان قرار گرفت.
فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري ادامه داد: کارآگاهان پليس آگاهي استان، با انجام اقدامات اطلاعاتي چند ماهه، مخفيگاه متهم را در استان مرکزي شناسايي و پس از اخذ نيابت قضائي متهم را در يک عمليات غافلگيرانه دستگير کردند.
وي اضافه کرد: متهم دستگير شده در بازجويي‌هاي پليسي به جرائم خود اعتراف و پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شد.


آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :

https://instagram.com/Shahrekordtoday