صدا و سیما/ جهاد کشاورزی خراسان شمالی با توجه به رویش قارچ‌های وحشی در طبیعت و افزایش برداشت مردم، درباره احتمال بروز مسمومیت‌های شدید بر اثر مصرف آن هشدار داد.

محمدعلی شریکیان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: شمار زیادی از قارچ‌های خودروی طبیعی می‌توانند سمی باشند و تشخیص قارچ‌های سمی از غیرسمی تنها در آزمایشگاه امکان‌پذیر است.
وی افزود: هیچ فردی با مشاهده ظاهر قارچ، توانایی تشخیص انواع سمی از غیرسمی آن را ندارد.
شریکیان اظهار کرد: به همین دلیل ممکن است قارچ‌های سمی به ویژه در فصل بهار و حتی پاییز، مورد استفاده خوراکی قرار گرفته و منجر به بروز مسمومیت در افراد شده و عوارضی جدی و حتی مرگ آنان را در پی داشته باشد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به رشد انواع قارچ‌ها در طبیعت و استفاده ناآگاهانه خانواده‌ها از قارچ‌های وحشی، ادامه داد: از طریق ویژگی‌های ظاهری، بو و رنگ قارچ نمی‌توان به طور قطعی در خصوص سمی و غیرسمی بودن آن نظر داد و کوچکترین اشتباهی در تشخیص ممکن است به قیمت جان فرد و یا آسیب‌های جدی به اعضای بدن بینجامد.


آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today