صدا و سیما/ از اول مهرماه ۹۹ تا ۱۳ فروردین امسال، در مقایسه با سال گذشته و دوره آماری بلندمدت، به ترتیب، ۴۷ و ۴۸ درصد کاهش بارندگی در استان ثبت شد.

مهری هاشمی، کارشناس پیش بین اداره کل هواشناسی خراسان شمالی درباره بارش‌های ثبت  شده در سال زراعی امسال گفت: از اول مهرماه ۹۹ تا ۱۳ فروردین ماه امسال، در مقایسه با سال گذشته و دوره آماری بلندمدت، به ترتیب، ۴۷ و ۴۸ درصد کاهش بارندگی ثبت شد.
وی افزود: در ۱۳ روز فروردین هم شاهد کاهش محسوس بارندگی بودیم که بیشترین کاهش در جاجرم و بجنورد بود.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today