ایرنا/ مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: نرخ ولادت استان در سال گذشته ۱۵.۵ در هزار بود که براساس داده‌های آماری این میزان ۱.۵ در هزار بیش از میانگین کشوری است.

علی زاهدی نیا، مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی اظهار کرد: سال گذشته ۱۴ هزار و ۱۴۷ فقره ولادت در استان ثبت شده است که از این تعداد هفت هزار و ۲۸۶ نفر پسر و ۶ هزار و ۸۶۱ نفر دختر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۱۵.۵ فقره ولادت در استان ثبت شده است که این رقم در کشور ۱۴ ولادت به ازای هر هزار نفر است. 
زاهدی‌نیا افزود: سال گذشته ۹ هزار و ۷۳۶ مورد از ولادت های ثبت شده در استان در نقاط شهری و چهار هزار و ۴۱۱ مورد از ولادت ها در نقاط روستایی بوده است.
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی درباره ثبت ولادت های دوقلو و چندقلوها در استان گفت: پارسال ۱۷۲ مورد دوقلو و سه مورد سه قلو در ولادت های استان ثبت شده است.
وی با اشاره به کاهش ثبت ولادت در خراسان شمالی افزود: پارسال شمار ولادت‌های ثبت شده استان در مقایسه با سال ماقبل ۶.۶ درصد کاهش یافت که البته میزان کاهش ولادت‌ها در کشور ۶.۹ درصد گزارش شده است.
زاهدی‌نیا خاطرنشان کرد: پارسال بیشترین ولادت های ثبت شده در استان مربوط به مادران ۲۵ تا ۲۹ ساله با سه هزار و ۷۸۵ نفر بوده است. 
مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی گفت: در سال گذشته سه هزار و ۵۱۰ نفر از مادران استان که ولادت نوزادشان به ثبت رسیده، ۳۰ تا ۳۴ ساله بوده اند.
وی اظهار کرد: سال گذشته به ازای ولادت هر ۱۰۰ نفر دختر، ولادت ۱۰۶ نفر پسر در استان ثبت شده است.
براساس این گزارش، جمعیت خراسان شمالی در پایان سال گذشته ۹۸۷ هزار و ۲۳ نفر ثبت شده است که از این تعداد ۵۵۳ هزار و ۸۹۳ هزار نفر در شهرها و ۴۳۳ هزار و ۱۳۰ نفر در روستاها سکونت دارند. 

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today