گلستان ما/ رئیس مرکز بهداشت ضمن تشریح آخرین وضعیت بیماری در شهرستان، از افزایش چشمگیر موارد بستری و مثبت سرپایی، خبر داد.

جلسه گروه مدیریت شبکه بهداشت و درمان گنبد با دستور کار پیشگیری و مقابله با کرونا برگزار شد. 
عبدالرحیم پالیده، رئیس مرکز بهداشت ضمن تشریح آخرین وضعیت بیماری در شهرستان، از افزایش چشمگیر موارد بستری و مثبت سرپایی، خبر داد.
وی ضمن اعلام هشدار به این وضعیت گفت: متاسفانه با کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در طی تعطیلات عید نوروز و دور همی های خانوادگی موارد مثبت خانوادگی افزایش پیدا کرده و اگر این روند ادامه پیدا بکند ،گنبد نیز بزودی نارنجی خواهد شد.
پالیده تاکید کرد: با آغاز موج چهارم کرونا و قدرت جهش یافتگی ویروس، سرعت انتشار و انتقال بیماری افزایش یافته است.
بدیعی، مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبد نیز با تاکید بر آماده باش واحدهای درمانی شهرستان برای مقابله با افزایش موارد بستری گفت: بیمارستانها نسبت به تکمیل تجهیزات بخش های خود اقدام نمایند.
رییس مرکز بهداشت از آغاز واکسیناسیون پزشکان بخش خصوصی شهرستان از امروز، خبر داد.

آخرین خبر گلستان در اینستاگرام :
Instagram.com/golestan_today