ایرنا/ رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مرکز درمانی امیرکبیر اراک به علت تکمیل ظرفیت تخت‌های بیمارستان امیر المومنین(سانتر اصلی کرونا)، به عنوان مرکز دوم کرونایی انتخاب شد.

سیدمحمد جمالیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اعلام این خبر اظهار کرد: متاسفانه از آغاز پیک چهارم کرونا و تاختن کرونای انگلیسی بیمارستان امیرالمومنین(ع) به سرعت تکمیل شد و از امروز ۲ بخش از بیمارستان امیرکبیر در کنار سانتر اصلی خدمات درمانی به بیماران کرونایی ارائه می دهد.
وی تاکید کرد: ۶۰ تخت بیمارستانی در مرکز درمانی امیرکبیر برای افراد کرونایی در نظر گرفته شده و چنانچه این روند(عادی انگاری و عدم توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی) افزایشی و ادامه دار باشد، باید تدابیر ویژه ای برای افزایش بیمارستان های سوم و چهارم نیز اندیشیده شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: وضعیت خوبی پیش بینی نمی شود و به شدت از آینده نگران هستیم چرا که اگر این وضعیت استمرار داشته باشد در آینده ای نه چندان دور تخت عادی برای ارائه خدمت به بیماران کرونایی نخواهیم داشت.
جمالیان ادامه داد: ۶۰ درصد نمونه‌های بیماران سرپایی مثبت گزارش شده و بدون تردید پرسنل و کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک یک سال بی وقفه و بدون هیچ گونه استراحتی، در ارائه خدمت به مردم کوشا بودند که جای تقدیر دارد.
وی یادآور شد: امید است با تعامل و همکاری مردم و تقویت پتانسیل های موجود بتوانیم موج چهارم را به خوبی کنترل کنیم.


آخرین خبر استان مرکزی در اینستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today