صدا و سیما/ لیست مراکز درمان سرپایی و بهداشتی کرونا برای انجام تست رایگان را می توانید در این خبر مشاهده کنید.

با توجه به آغاز پیک چهارم کرونا در البرز و افزایش مراجعه افراد مشکوک به کرونا به بیمارستان ها، لیست مراکز درمان سرپایی و بهداشتی کرونا برای انجام تست رایگان را به شرح ذیل منتشر کردیم.
شهروندان در صورت مشاهده علائم بیماری کووید ۱۹ برای نمونه گیری رایگان تست کرونا و اقدامات درمانی به نزدیک ترین مرکز در استان مراجعه کنند.

آخرین خبر البرز در اینستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday