تسنيم/ جدي نگرفتن هشدار‌ها و خيز مجدد ابتلا به کرونا در ايلام، خطر جدي افزايش مرگ تاشي از اين ويروس را افزايش داده است و مسئولان از پيش بيني سونامي مرگ در چند روز آينده در اين استان خبر مي‌دهند.

جميل صادقي‌فر، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي استان ايلام بيان داشت: ناديده‌انگاري و بي‌توجهي به  پروتکل‌هاي بهداشتي موجب ايجاد موج چهارم کرونا در استان ايلام است.
محمد کريميان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان ايلام نيز از تکميل ظرفيت بيمارستان‌هاي حوزه جنوبي استان ايلام خبر داد و گفت: بيمارستان‌هاي مرکز استان نيز در حال تکميل ظرفيت هستند.
به هر حال جدي نگرفتن هشدارها، کاهش استفاده مردم از ماسک به کمتر از ۲۰ درصد، ناديده‌انگاري و عدم توجه به اجراي دقيق مصوبات توسط مجريان که محمد نوذري استاندار ايلام از آن به عنوان «غفلت» ياد مي‌کند امروز استان ايلام را با موج چهارم کرونا مواجه کرده است و پيش‌بيني کارشناسان حوزه بهداشت و درمان آن است که روزهاي آينده روزهاي سختي براي شهروندان ايلامي خواهد بود.
آنان از مردم ايلام مي‌خواهند که تنها راه مديريت بر اين وضعيت رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي توسط مردم و اجراي مصوبات توسط مسئولان است.

آخرين خبر ايلام در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/akharinkhabar_ilam/