اقتصاد آنلاین/ رئیس‌جمهور با بیان اینکه یک کارت اعتباری در اختیار مردم قرار می‌دهیم که نیاز به مراجعه به بانک ندارد، گفت: پشتوانه این کارت اعتباری می‌تواند سهام عدالت باشد، برای برخی به ازای هر نفر ۷ میلیون تومان و برای برخی ۱۴ میلیون تومان اعتبار خواهد داشت. 

حسن روحانی، رئیس‌جمهور امروز اظهار کرد: در روزهای اول ماه رمضان یک نوبت اضافی از یارانه کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌شود.
وی همچنین با بیان اینکه یک کارت اعتباری در اختیار مردم قرار می‌دهیم که نیاز به مراجعه به بانک ندارد، ادامه داد: پشتوانه این کارت اعتباری می‌تواند سهام عدالت باشد، برای برخی به ازای هر نفر ۷ میلیون تومان و برای برخی ۱۴ میلیون تومان اعتبار خواهد داشت.