تسنيم/ نماينده مردم زنجان و طارم با بيان اينکه در سال ۹۹ مصوبه‌اي در زمينه مباحث حقوقي، بيمه‌اي و نحوه استفاده از سلاح محيط بانان مطرح شده است، گفت: اگر دولت لايحه‌اي در اين خصوص ارائه دهد مجلس به فوريت به آن خواهد پرداخت.

مصطفي طاهري، نماينده مردم زنجان و طارم ضمن تسليت و ابراز تأسف از شهادت دو محيط بان زنجاني، اظهار کرد: بلافاصله بعد از اطلاع از اين خبر تاسف‌بار در مجلس، برنامه متوقف شد و رئيس مجلس دستور رسيدگي فوري به اين موضوع و خواستار دستگيري عاملان اين جنايت شد.
وي افزود: مجلس اين آمادگي را دارد تا هر لايحه‌اي را در زمينه مسئله مذکور مورد بررسي و اجرا گذارد اما تنها موضوع محيط‌ بانان نيستند و بايد قوانين کل يگان حفاظت همانند جنگل‌بانان، محيط بانان و ساير يگان حفاظت مورد بازنگري قرار گيرد. به هرحال ما منتظر ارسال لايحه از سوي دولت هستيم.
نماينده مردم زنجان و طارم با بيان اينکه در سال 99 مصوبه‌اي در زمينه مباحث حقوقي، بيمه‌اي و نحوه استفاده از سلاح محيط بانان مطرح شد که هر يک ايراداتي داشت که برطرف شد، گفت: اگر دولت لايحه‌اي در اين خصوص ارائه دهد مجلس به فوريت به آن خواهد پرداخت.
وي با بيان اينکه حمل سلاح و نگهداري آن جرم محسوب مي‌شود، تاکيد کرد: بايد با متخلفان برخورد قانوني و جدي انجام گيرد و با اين وجود بايد با عاملان شهادت دو محيط‌بان زنجاني نيز مطابق با قانون برخورد انجام گيرد.


 

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today