اقتصاد آنلاين/ معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت بيماري کرونا در کلان شهر تهران گفت: در سه روز اخير روزانه بيش از يک هزار بيمار کرونايي در بيمارستان هاي استان تهران بستري شدند.

نادر توکلي معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت بيماري کرونا در کلان شهر تهران روز پنجشنبه به روند افزايشي چشمگير بسترها اشاره و اظهار کرد: با ادامه روند موجود، تعداد بيماران بستري مي تواند از پيک سوم هم بيشتر شود.
وي افزود: در حال حاضر ۵ هزار و ۴۰۰ بيمار کرونايي در بيمارستان هاي استان تهران بستري هستند که با ادامه اين روند در چند روز آينده ظرفيت هاي بيمارستاني مي تواند تکميل شود.
وي ادامه داد: در پيک سوم کرونا پذيرش بيماران در استان تهران به ۷ هزار و ۵۰۰ بيمار رسيده بود اما الان اين تعداد در روزهاي اخير به ۵ هزار و بيمار رسيده است.
وي تعداد تخت هاي بيمارستاني فعال در استان تهران را ۲۰ هزار تخت اعلام کرد و گفت: حداکثر تختي که مي تواند در اختيار بيماران کرونايي قرار داد حدود ۹ هزار مورد است.
وي ادامه: با اضافه شدن هزار تخت اورژانس در بيمارستان هاي تهران، تعداد تخت هايي که مي تواند در اختيار بيماران کرونايي قرار گيرد  به ۱۰ هزار تخت مي رسد .
دورکاري کارمندان در اغلب دستگاه ها رعايت نمي شود 
معاون درمان ستاد فرماندهي مديريت بيماري کرونا در کلان شهر تهرانيکي از محدوديت هاي کرونايي را اعمال دورکاري اعلام کرد و گفت: دورکاري نيمي از کارمندان توسط اغلب دستگاه ها اجرا نمي شود.
توکلي افزود: محدوديت هاي جديد کرونايي از جمله قرنطينه چند روزه تهران که درخواست شده بود، مورد تاييد ستاد ملي مقابله با کرونا قرار نگرفت .
وي ادامه داد: فقط محدوديت وضعيت قرمز کرونايي مورد تصويب قرار گرفت که متاسفانه خيلي از آنها رعايت نمي شود.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran