ایرنا/ معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: حجم آب سد شاه قاسم یاسوج به ۳.۲ میلیون متر مکعب معادل ۲۵ درصد حجم مخزن کاهش یافته است.

اسلام قدمی، معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در حال حاضر در راستای تأمین آب آشامیدنی، صنعت وکشاورزی استان از ۲ سد شامل سد کوثر در شهرستان گچساران و سد شاه قاسم در شهرستان بویراحمد بهره‌برداری می‌شود.
وی افزود: کل آب ورودی و ذخیره شده در مخزن سد شاه قاسم ۳.۲ میلیون متر مکعب معادل ۲۵ درصد حجم مخزن است.
معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به اینکه آب سد شاه قاسم برای کشاورزی اراضی شهرستان بویراحمد استفاده می شود و وضعیت ذخیره آب مخزن با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو شده، لزوم صرفه جویی توسط کشاورزان امری ضروری خواهد بود.
قدمی بیان کرد: همچنین در سال  آبی جاری (از ابتدای مهرماه تا کنون) ایستگاه هواشناسی اختصاصی سد کوثر ۳۹۶ میلیمتر بارندگی را ثبت کرده است.
وی ابراز داشت: این میزان ۸۷ میلیمتر بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده که باعث ورودی آب به میزان ۲۵۰ میلیون متر مکعب به سد کوثر شده است.
معاون حفاظت وبهره برداری شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: این میزان ۵۶میلیون متر مکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
قدمی ادامه داد: هم اینک حجم مخزن سدکوثر برابر ۵۰۵ میلیون متر مکعب معادل ۹۲ درصد گنجایش مخزن این سد بوده که از مدت مشابه سال قبل ۵ درصد بیشتر است.
وی افزود: از کل آب خروجی این سد حدود ۶۰ میلیون متر مکعب برای آب شرب،۲۳ میلیون متر مکعب برای کشاورزی،۲ میلیون متر مکعب برای صنعت و با هماهنگی شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران حدود ۸۰ میلیون متر مکعب رهاسازی آب برای پایین دست و کنترل مخزن صورت پذیرفته است. 

آخرین خبر کهگیلویه و بویراحمد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today