مهر/ شهردار اردبیل گفت: کار توافق و تملک باغ شریعت را همزمان به پیش می‌بریم و امیدوار به ثمر نشستن این فعالیت‌ها برای تبدیل فضای باغ شریعت به باغ شهر اردبیل هستیم.

حمید لطف‌اللهیان، شهردار اردبیل با اشاره به تعیین تکلیف باغ شریعت به عنوان یک پروژه طولانی مدت و قابل پیگیری در مجموعه شورا و شهرداری، اظهار کرد: با هدف افزایش سرانه فضای سبز و ارتقا زندگی شهروندان، در صدد توافق و یا تملک باغ شریعت از طریق ماده ۹ هستیم تا تمام کاربری این فضا به باغ شهر اردبیل و فضای سبز تبدیل شود.
لطف‌اللهیان مساحت باغ شریعت را ۹ هکتار اعلام کرد و گفت: تملک باغ شریعت مراحل پایانی حقوقی را سپری می‌کند و با تصویب شورای شهر ما مصمم هستیم تا در صورت عدم توافق تملک را از طریق ماده ۹ انجام داده و مبلغ مورد نظر را بر اساس کارشناس رسمی دادگستری به حساب دادگستری واریز کنیم تا به شکل صد درصد این فضا در اختیار شهرداری قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما به صورت همزمان هم تملک و هم توافق این پروژه را در کنار طراحی مناسب باغ شریعت بعد از در اختیار گذاشتن شهرداری به پیش می‌بریم که قطعاً این امر می‌تواند نقطه عطفی در تحولات شهری و یادگار ارزشمند از شورا و شهرداری در دوره پنجم باشد.
لطف‌اللهیان اضافه کرد: ما مداخله‌ای در بحث حقوقی نداریم ولی مباحث اساسی در این بخش به پیش می‌رود و امیدواریم در کنار باغ شریعت مراحل قانونی تملک پادگان اردبیل نیز به پیش برود تا با یک اجماع کامل و همراهی مسئولان کشوری و استانی بتوانیم این فضا را نیز در اختیار شهروندان قرار دهیم.
وی در ادامه بیان کرد: تملک پادگان اردبیل نیز مراحل نهایی طرح در شورای عالی معماری را سپری می‌کند و انتظار می‌رود به صورت شایسته هم تملک باغ شریعت و هم توافق پادگان اردبیل را شاهد باشیم.

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today