خبرگزاري دانشجو/ کارت اعتباري خريد در اختيار مشمولان سهام عدالت قرار مي‌گيرد.

محمد شريعتمداري، وزير کار در اين باره توضيح داد: کارت‌هاي اعتباري با وثيقه سهام عدالت و يا يارانه‌هاي معيشتي با بهره صفر درصد تا سقف پنج ماه از هفته آينده توزيع خواهد شد.
فروشگاه‌هاي منتخب براي خريد پنج هزار واحد هستند که قرار است به ۳۲۰۰۰ واحد برسند.