باشگاه خبرنگاران/ سرپرست مديريت امور طيور جهاد کشاورزي گلستان از افزايش ۵۰ درصدي تخم مرغ طي سال گذشته در استان خبر داد.

تخله سرپرست مديريت امور طيور و زنبور عسل جهاد کشاورزي گلستان اظهار کرد: در استان گلستان، ۲۵ واحد مرغ تخمگذار به ظرفيت ۴ ميليون و ۱۹۵ هزار قطعه فعال است.
او ادامه داد: طي سال گذشته در استان، ۴۶ هزار و ۳۸۳ تن تخم مرغ توليد شد که نسبت به سال ۹۸، پنجاه درصد افزايش داشته است.
سرپرست مديريت امور طيور و زنبور عسل جهاد کشاورزي گلستان افزود: حدود ۴۴ درصد تخم مرغ توليدي، داخل استان مصرف و مابقي به ساير استان ها بخصوص استان تهران ارسال شده است.
تخله در مورد تعداد مرغداري هاي استان گفت:گلستان داراي هزار و ۱۳ واحد مرغداري گوشتي به ظرفيت ۳۱ ميليون و ۲۰۰ هزار قطعه و ۶۲ واحد مرغ مادر گوشتي به ظرفيت ۲ ميليون و ۱۴۸ هزار قطعه است.
او گفت: همچنين ۱۵ واحد کشتارگاه به ظرفيت ۴۷ هزار قطعه در ساعت و ۴۷ واحد کارخانه توليد خوراک فرآوري شده طيور در استان فعال است.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today