باشگاه خبرنگاران/ رييس سازمان صمت گلستان گفت: سال گذشته حدود ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحد‌هاي توليدي استان پرداخت شد.

حسين طلوعيان رييس سازمان صمت گلستان در چهل و هفتمين جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان اظهار کرد: در سال گذشته، از محل اعتبارات طرح رونق توليد، هزار و۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به واحد‌هاي توليدي استان پرداخت شد که با توجه به مبلغ پرداخت شده در سال ۹۸ که ۴۶۰ ميليارد تومان بوده افزايش دو و نيم برابري را نشان مي‌دهد.
او گفت: در مجموع طرح‌هاي تسهيلاتي رونق توليد، تبصره ۱۸، بازسازي و نوسازي و پرداخت مستقيم بانک‌ها نيز طي سال گذشته بالغ بر ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات به واحد‌هاي توليدي استان پرداخت شد.
طلوعيان گفت: امسال، دو طرح تسهيلاتي جديد با عنوان‌هاي جهش توليد و تام نيز تعريف شده که به منابع تسهيلاتي قبل افزوده خواهد شد.
طلوعيان گفت:تعهد اشتغال سال گذشته، سازمان صمت استان در سامانه رصد ۹ هزار و ۳۰۰ نفر بود که تا تاريخ ۲۵ اسفند سال گذشته ۹ هزار و ۷۴۰ نفر محقق شد.
او افزود: طي سال گذشته، ۹ هزار و ۴۰۹ فقره پروانه کسب جديد با پيش بيني اشتغال ۶ هزار و ۱۲۸ نفر در استان صادر شده که افزايش بيش از صد درصد داشته است.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today