برنا/ رئيس دانشکده علوم پزشکي آبادان از شناسايي موارد جديد ابتلا به کرونا در جنوب غرب خوزستان خبر داد.

شکرالله سلمان زاده، رئيس دانشکده علوم پزشکي آبادان در خصوص آخرين آمار ابتلا به کوويد۱۹ در محدوده فعاليت تحت پوشش دانشکده علوم پزشکي آبادان با اشاره به اينکه طي 24 ساعت گذشته از 458 نمونه برداري پاسخ 249 نفر مثبت اعلام شد، اظهار کرد: از اين تعداد 112 بيمار مربوط به آبادان، 101 بيمار از خرمشهر و 36 بيمار از شادگان گزارش شده است.
او با اشاره به اينکه از 249 مورد جديد 233 بيمار به صورت سرپايي ويزيت شدند، افزود: 102 بيمار از آبادان، 99 بيمار از خرمشهر و 32 بيمار شادگان به صورت سرپايي ويزيت شدند و 10 بيمار از آبادان، دو بيمار از خرمشهر و چهار بيمار از شادگان نيز با تشخيص پزشک بستري شدند.
رئيس دانشکده علوم پزشکي آبادان با بيان اينکه متاسفانه طي 24 ساعت گذشته دو مورد فوتي ناشي از کرونا از خرمشهر داشتيم، بيان کرد: طي شبانه روز گذشته 48 نفر بستري و 49 نفر بهبود يافته و از بيمارستان ترخيص شده اند. همچنين کل موارد مثبت بستري در حال حاضر 259 نفر است.
در همين راستا آخرين آمار اعلامي اين دانشکده که مربوط به روز چهارشنبه، هجدهم فروردين 1400 مي شود(جزئيات)، حاکي از شناسايي 250 مورد جديد در ۲۴ ساعت قبل از آن و 264 موارد مثبت کل بستري ها بوده است.
لازم به ذکر است که محدوده فعاليت هاي دانشکده علوم پزشکي آبادان شامل جنوب غرب خوزستان(آبادان، خرمشهر و شادگان) مي شود.

 
 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today