ايمنا/ سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداري سمنان از واکسيناسيون ۱۱۲ نفر از پاکبانان، رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهري و کارکنان غسالخانه و خدمات آرامستان هاي شهرداري در مقابل ويروس کرونا خبر داد.

محسن مظاهري، سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداري سمنان اظهار کرد: طي مکاتبات و رايزني‌هاي مرکز سلامت و مشاوره شهرداري سمنان با دستگاه‌هاي ذي ربط مسئول در خصوص تخصيص واکسن کرونا، طي روزهاي آينده و در مرحله اول واکسيناسيون کارکنان خدمات شهري شهرداري سمنان، تعداد ۱۱۲ نفر از پاکبانان، رانندگان حمل و نقل درون شهري و کارکنان بخش غسالخانه و خدمات آرامستان هاي شهرداري سمنان در مقابل ويروس کرونا خبر داد.
وي افزود: ساير کارکنان خدمات شهري شهرداري سمنان طبق برنامه ريزي و مرحله بندي صورت گرفته، در صورت تخصيص به موقع واکسن کرونا طي هفته‌هاي آتي عليه اين ويروس واکسينه خواهند شد.
سرپرست مرکز سلامت و مشاوره شهرداري سمنان در پايان خاطرنشان کرد: غربالگري کرونايي کارکنان شهرداري سمنان در روزهاي اخير و پس از تعطيلات نوروزي، با توجه به شيوع گسترده ويروس کرونا در کشور و شهر سمنان تشديد شده است و تا کنون تمامي کارکنان مناطق يک و دو شهري شهرداري سمنان و پرسنل ساختمان مرکزي شهرداري با همکاري مرکز بهداشت شهرستان سمنان در محل کار تست گيري شده‌اند.

آخرين خبر سمنان در اينستاگرام :
https://instagram.com/semnan_today