ايسنا/ فرماندار اسدآباد از احيا کارخانه آب معدني اين شهرستان با جذب سرمايه‌گذار بخش خصوصي خبر داد.

سعيد کتابي، فرماندار اسدآباد با بيان اين مطلب اظهار کرد: کارخانه آب معدني شهرستان اسدآباد واقع در اراضي بياج(انتهاي شهرک سيد احمد)از بيش از پنج سال پيش راکد و تعطيل شده بود که با جذب سرمايه‌گذار جديد قرار است اين کارخانه توليدي  دوباره احيا و به چرخه توليد بازگردد.
وي با بيان اينکه در حال حاضر سرمايه‌گذار طرح بخشي از دستگاه‌هاي اين کارخانه را با سرمايه‌اي افزون بر ۸۰۰ ميليون تومان خريداري کرده و بنا به گفته سرمايه‌گذار براي تکميل طرح  به صرف سرمايه‌اي افزون بر سه ميليارد تومان نياز خواهد بود، افزود: با راه‌اندازي اين طرح براي ۲۰ نفر از جوانان بومي شهرستان به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.
کتابي با اشاره به اينکه بنا بر قول‌هاي سرمايه‌گذار طرح فوق ظرف سه تا چهار ماه قابل احيا خواهد بود و توان توليد۸۰۰۰ بطري آب معدني را در هر يک ساعت خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با نامگذاري سال ۱۴۰۰ از طرف مقام معظم رهبري با عنوان توليد ،پشتيباني‌ها و مانع‌زدايي‌ها با تمام توان نسبت به رفع موانع واحدهاي توليدي داراي مشکل و نيز تحقق شعار سال همت خواهيم کرد.
وي تصريح کرد: اميدواريم با همت مضاعف و استفاده از امکانات و ظرفيت‌ها، شعار امسال به خوبي محقق شود و فرصت‌هاي بي‌بديلي در مسير توسعه پيش‌روي کشور قرار گيرد.
کتابي با تأکيد بر آمادگي و ورود جدي بانک‌ها در پشتيباني از  رفع موانع واحدهاي توليدي شهرستان، خاطرنشان کرد: سرمايه‌گذران خوبي از جمله صنايع آهن و فولاد براي شهرستان جذب شده که نياز است زمينه پشتيباني در بحث زيرساخت‌ها براي اين سرمايه‌گذاران فراهم شود و در جاهايي که نياز به حضور بانک‌ها باشد، بانک‌ها آمادگي کامل را براي پشتيباني داشته و نسبت به سرلوحه قرار دادن شعار سال اهميت ويژه‌اي دهند.
 
  
  

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today