صدا و سیما/ متاسفانه همچنان مرغ در بازار استان کمیاب و گران است.

آخرین خبر کرمان در اینستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar