ایانا/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: به منظور ترویج احداث باغ های استاندارد و همچنین تغییر الگوی کاشت در شهرستان به افراد واجد شرایط برای تامین نهال و اندام تکثیری شناسنامه دار یارانه پرداخت می شود.
 
احمدرضا صالحی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با اشاره به اینکه در فصل کاشت نهال و احداث باغ‌های جدید قرار داریم، اظهار کرد: با توجه به تخصیص اعتبار ویژه به این شهرستان از کاشت نهال‌های شناسنامه دار حمایت می‌کنیم.
صالحی ابراز کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده به منظور تغییر پایه های مرکبات، باغ الگویی مرکبات با پایه نارنج، پاجوش نخل پیارم به منظور ترویج کشت ارقام تجاری خرما و همچنین ترویج کشت گیاهان جدید در گلخانه های شهرستان یارانه پرداخت می شود. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با اشاره به اهمیت تامین و کاشت نهال سالم و عاری از هر گونه آفت و بیماری و همچنین ضرورت بهره گیری از نهال‌های با ظرفیت بالقوه تولیدی بالا و احداث باغ‌های تجاری به باغداران، توصیه کرد: نهال مورد نیاز خود را از نهالستان مجوزدار خریداری نمایند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب تصریح کرد: کارشناسی از باغ‌های متقاضی دریافت یارانه نهال و ارزیابی آنها توسط کارشناسان باغبانی و مسئولین پهنه شهرستان انجام می شود و باغداران متقاضی دریافت یارانه برای تشکیل پرونده می توانند به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود مراجعه نمایند.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online