ایانا/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب گفت: برداشت گل محمدی از گلستان های این شهرستان از بیستم فروردین ماه آغاز شد و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد.
 
احمدرضا صالحی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با تاکید بر اینکه شهرستان داراب از نظر سطح زیر کشت و میزان تولید گل محمدی مقام اول کشور را دارد، ابراز کرد: بزرگترین دشت گل محمدی دیم جهان در این شهرستان وجود دارد.
وی با بیان اینکه سطح زیر کشت گل محمدی این شهرستان 5 هزار و 6۰۰ هکتار است، افزود: 500 هکتار آن آبی و مابقی به صورت دیم  کشت شده است.
صالحی با اشاره به اینکه بیشتر گلستان‌های دیم شهرستان در مناطق کوهستان داراب قراردارد، تصریح کرد: متوسط عملکرد گل محمدی دیم و آبی به ترتیب 1200 و 2500 کیلوگرم در هکتار است و پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۷ هزار تن گل محمدی به صورت گلبرگ تر و غنچه از گلستان های این شهرستان برداشت شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب مهمترین ویژگی گل محمدی این شهرستان  را ارگانیک بودن آن عنوان کرد و افزود: سال گذشته 308 هکتار از گلستان های دیم این شهرستان از شرکت سوئیسی "Bio Inspecta"  گواهی ارگانیک اخذ کرده و بدین ترتیب زمینه صادرات به اروپا و کشور‌های حاشیه حوزه خلیج فارس و آسیای میانه فراهم شده است.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online