ايرنا/ مديرکل آموزش و پرورش کهگيلويه و بويراحمد گفت: همزمان با سراسر کشور نام نويسي از داوطلبان شرکت در آزمون ورودي دبيرستان‌هاي نمونه دولتي در اين استان آغاز شد و تا ۳۱ فروردين ماه ۱۴۰۰ نيز ادامه دارد.

هادي زارع پور، مديرکل آموزش و پرورش کهگيلويه و بويراحمد اظهار کرد: تمامي دانش آموزان پايه نهم سال تحصيلي ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ کهگيلويه و بويراحمد مجاز به نام نويسي در اين آزمون هستند.
وي افزود: ملاک شرکت در اين آزمون کسب حداقل معدل کتبي ۱۷ در ارزشيابي پاياني نوبت دوم(معدل نمرات خردادماه ۱۴۰۰ بدون اعمال نمرات تکويني) است.
مديرکل آموزش و پرورش کهگيلويه و بويراحمد بيان کرد: هر داوطلب مي ‌تواند در برگ تقاضاي نام نويسي فقط يک رشته تحصيلي از شاخه نظري(علوم تجربي، رياضي فيزيک و ادبيات و علوم انساني) را انتخاب کند.
زارع پور عنوان کرد: دفترچه راهنماي ‌نام نويسي و شرکت در اين آزمون از سوي اداره کل آموزش و پرورش کهگيلويه و بويراحمد در اختيار داوطلبان قرار مي‌ گيرد.
وي ابراز کرد: مشخصات و ظرفيت پذيرش هر رشته در دبيرستان هاي نمونه دولتي کهگيلويه و بويراحمد هنگام ‌نام نويسي براي داوطلبان قابل مشاهده خواهد بود.
مديرکل آموزش و پرورش کهگيلويه و بويراحمد گفت: اين آزمون ساعت ۹ صبح جمعه ۱۸ تيرماه ۱۴۰۰ به‌ طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
زارع پور اظهار کرد: داوطلبان اين آزمون بايد به ۱۰۰ سؤال در مدت ۱۲۰ دقيقه پاسخ دهند و سؤالات نيز از کتاب هاي درسي آموزش قرآن و پيام هاي آسماني، فارسي، عربي، مطالعات اجتماعي(جغرافيا، تاريخ و مدني)، زبان انگليسي، علوم تجربي و رياضي پايه نهم سال تحصيلي ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ طرح مي شود.
وي افزود: پذيرش دانش‌ آموزان در دبيرستان هاي نمونه دولتي بر اساس ميانگين نمره کل آزمون ورودي و معدل کتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم پايه نهم به نسبت مساوي(۵۰ درصد نمره آزمون ورودي و ۵۰ درصد معدل کتبي ارزشيابي پاياني نوبت دوم) خواهد بود.
مديرکل آموزش و پرورش کهگيلويه و بويراحمد بيان کرد: شرط محاسبه ۵۰ درصد معدل کتبي براي پذيرش دانش آموزان در دبيرستان هاي نمونه دولتي داشتن حداقل معدل کتبي ۱۷ ارزشيابي پاياني نوبت دوم(معدل نمرات خردادماه ۱۴۰۰ پايه نهم بدون اعمال نمرات تکويني) در سال تحصيلي ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ است.
زارع‌پور عنوان کرد: مبلغ نام نويسي براي شرکت در اين آزمون ۳۰۰ هزار ريال بوده و بجز آن دريافت هرگونه وجه از داوطلبان با هر عنوان ممنوع است.
تعداد دانش آموزان کهگيلويه و بويراحمد در مقاطع ابتدايي و متوسطه اول و دوم ۱۶۶ هزار و ۸۹۵ نفر است که ۵۲ درصد آنها پسر، ۴۸ درصد دختر، ۶۶ درصد ساکن شهرها و ۳۴ درصد نيز ساکن روستاها هستند. 

آخرين خبر کهگيلويه و بويراحمد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yasuj_today