باشگاه خبرنگاران/ رئیس مدیریت بحران جهاد کشاورزی همدان گفت: بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد محصولات باغی و کشاورزی جنوب همدان دچار سرمازدگی شده است.

احد ظفری، رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان همدان اظهار کرد: با وجود هشدار‌های به موقع مناطق جنوبی استان همدان، به دلیل اینکه سرعت رویشی محصولات این منطقه بیشتر است شکوفه‌ها و جوانه‌های آن از سرما آسیب دیدند که این آسیب دیدگی ۲۰۶ هزار هکتار باغ و زراعت را شامل می‌شود.
ظفری با بیان اینکه ۲۰۴ میلیارد تومان بر اثر این سرمازدگی خسارت وارد شد، افزود: کشاورزان و باغداران به موقع محصورات خود را بیمه کرده اند.
او وسعت مناطق و باغ‌های بیمه شده را ۱۴۹ هزار هکتار مزرعه و ۱۳۸ هزار هکتار باغ بیان کرد و گفت: صاحبان این باغ‌ها و اراضی می‌توانند با مراجعه به دفاتر بیمه و ارائه مدارک، درخواست خود را اعلام کنند.
امسال ۱۰ تا ۵۰ درصد باغ‌ها شامل بادام، گردو و ۱۰ تا ۱۰۰ درصد زراعت شامل چغندرقند، کلزا و جو در جنوب استان همدان دچار سرمازدگی شده اند.

آخرین خبر همدان در اینستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today