تسنیم/ قرمز شدن رنگ کرونایی استان در هفته اخیر هم ادامه یافت و با گسترش تصاعدی تعداد مبتلایان کرونایی فاصله بستری‌ها و بهبودیافتگان کرونایی به دره عمیق تبدیل شد که در آن بستری‌ها از بهبودیافته‌ها ۳۰۰ نفر بیشتر شدند.

در سومین هفته از سال 1400 و در فاصله بین 16 تا 23 فروردین‌ماه موج افزایشی دیدوبازدیدهای نوروزی ضربه مهلکی به مدیریت بحران کرونا در استان قزوین زد و آمار روزانه ابتلا را فقط در طول یک هفته 2 برابر کرد.
در نهایت بحران کرونا در هفته گذشته به یک سونامی کرونایی مبدل شد و قرمز شدن رنگ کرونایی استان در هفته اخیر هم ادامه یافت که در نهایت با گسترش تصاعدی تعداد مبتلایان کرونایی فاصله بستری‌ها و بهبودیافتگان به دره عمیقی تبدیل شد که در آن بستری‌ها از بهبودیافته‌ها 300 نفر بیشتر شدند.
در هفته اخیر با وجود بازگشت سخت‌ترین محدودیت‌های ستاد ستاد پیشگیری و مقابله با کرونای استان قزوین باز هم شاهد دور زدن قانون توسط دستگاه‌های مختلف اداری بودیم و مشاهدات میدانی تسنیم هم نشان داد که برخی ادارات با وجود الزام به استفاده از 50 درصد کارمندان عملاً ادارات خود را تعطیل کرده و کارمندان خود را راهی بازار و مهمانی‌های خانوادگی کردند.
با این وجود ستاد کرونای استان قزوین همچنان به هشدار و اخطار بسنده کرده و تاکنون پیگیری جدی برای مقابله با قانون‌شکنی کرونایی در سطح ادارات و دستگاه‌های مختلف به چشم نمی‌خورد. ضمن اینکه شرایط به نحوی شده که موازی‌کاری دستگاه‌های متولی در ستاد سفرهای نوروزی با ستاد کرونا هم چندان جدی پنداشته نشد و کماکان خبری از برخورد بازدارنده و حقوقی ستاد کرونا با مدیران مسبب جذب مسافر در شرایط شیوع کرونای انگلیسی نیست.
وضعیتی که می‌تواند قدرت بازدارندگی مصوبات ستاد کرونای استان را در آینده دچار چالش کرده و عدم فرمانبرداری مدیران اجرایی که مورد انتقاد مسئولان ستاد کرونا بود را بیشتر از گذشته تقویت کند.

آخرین خبر قزوین در اینستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today