تسنیم/ مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی گفت: در سال جاری و از اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان شمالی حدود ۱۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

سیداحمد سیدی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی پیرامون اجرای طرح همسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی اظهار کرد: در سال جاری و از اردیبهشت ماه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خراسان شمالی حدود 130 درصد افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران نزدیک به 12 سال است که مورد مطالبه مخاطبان جامعه تامین اجتماعی قرار گرفته است، افزود: مرحله نخست اجرای طرح همسان سازی مستمری بگیران تامین اجتماعی در مرداد ماه 99 و مرحله دوم نیز در فروردین سال جاری اجرا شد.
مدیرکل تامین اجتماعی خراسان شمالی در ادامه خاطر نشان کرد: میانگین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با 30 سال سابقه در اسفندماه سال گذشته یک میلیون و 670 هزار تومان و در مرحله اول اجرای طرح همسان سازی به دو میلیون و 800 هزار تومان رسید. همچنین میانگین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با 20 سال سابقه در اسفندماه سال 98 یک میلیون و ششصد هزار تومان بود که پس از اجرای این طرح در مرحله اول به 2 میلیون و 400 هزار تومان رسید.
سیدی افزود: با اجرای طرح همسان سازی مستمری بگیران تامین اجتماعی میانگین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با 20 سال سابقه پس از اجرای دو مرحله و افزایش سنوات سال جاری به سه میلیون و 900 هزار تومان و بازنشستگان با 30 سال سابقه به 4 میلیون و 300 هزار تومان رسید.
وی در ادامه با اشاره به اینکه 38 درصد جمعیت خراسان شمالی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند بیان داشت: از مجموع 19 هزار و 500 نفر مستمری‌بگیر تامین اجتماعی استان 65 درصد را آقایان و 35 درصد دیگر را بانوان تشکیل می‌دهند.

آخرین خبر خراسان شمالی در اینستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today