فارس/ مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نی‌ریز گفت: هرگونه تغییر در زمین‌های زراعی منجر به ساخت‌ و سازها، مشمول جریمه می باشد.

مجتبی شعاع، مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نی‌ریز اهمیت حفظ اراضی کشاورزی را از الزامات و دستورات ویژه جهاد کشاورزی برشمرد و تصریح کرد: تاکنون با متخلفان زیادی در این امر، برخورد جدی صورت گرفته است.
او تعداد پرونده های مورد تخلف را بالغ بر ۱۵ عدد عنوان کرد که همگی آنها به دلیل رعایت نکردن حفظ اراضی و بی توجهی به هشدارهای مأموران گشت جهاد کشاورزی به دادگستری ارجاع داده شده است.
مسئول امور اراضی نی ریز گفت: به تبع آنکه در ایام نوروز ساخت و سازهای غیرمجاز بیشتر بوده، گشت ویژه جهاد کشاورزی نی ریز در طول مدت زمان تعطیلات، فعالیت خود را بیشتر کرده تا از این امر جلوگیری به عمل آورد.
اما شعاع معتقد است به دلیل اینکه حوزه تحت نظارت جهاد کشاورزی در شهرستان نی ریز وسیع است، در این راه با مشکلاتی همچون نبود نیروی کافی برای نظارت و رسیدگی به ساخت و سازهای غیرمجاز مواجه هستیم که این موضوع می تواند بار سنگینی را بر دوش نیروهای فعلی ایجاد کند.
او گفت: برای رسیدگی و جلوگیری از این امر همکاری دیگر نهادهای مرتبط نیز نیاز است و با توجه به بضاعتی که جهاد کشاورزی دارد، می تواند کار را برای ما سخت کند.
شعاع می گوید: در شهرستان نی ریز ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه کشاورزی توسط برخی افراد صرف تفریح صورت می گیرد که با توجه به اینکه بیشتر اراضی کشاورزی نی ریز در محدوده شهر می باشد، می تواند باعث اُفت کیفیت محصول نیز شود و در نتیجه آن بیماری و آلودگی محیط زیست را به همراه دارد.
مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نی ریز مجوز ساخت و ساز در اراضی کشاورزی را منوط به داشتن مساحت ۵ هزار مترمربع به بالا دانست و گفت: در غیر این صورت ساخت و ساز در زمین های کشاورزی زیر این میزان مساحت غیرقانونی می باشد که البته به گفته او اعمال قانون بر اساس نظر کمیسیون نظارت بر امور اراضی می باشد.
به گفته شعاع، با توجه به مساحت زمین کشاورزی، برای فنس و حصارکشی نیز می توان مجوز صادر کرد.
این مسئول در جهاد کشاورزی نی ریز می گوید: هر یک هکتار زمین کشاورزی، می تواند غذای ۳۲ نفر را تأمین کند که متأسفانه با روندی که برخی مردم در ساخت و سازهای غیرمجاز به آن دامن می زنند، در آینده برای تولید محصولات کشاورزی با مشکل روبرو خواهیم بود.
سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی در اسرع وقت آماده پاسخگویی به انتقادات و پیشنهادات و گزارش های مردمی در این زمینه می باشد که مسئول امور اراضی شهرستان نی ریز همکاری مردم را در این راه خواستار است.

آخرین خبر فارس در اینستاگرام :
https://instagram.com/fars.online