باشگاه خبرنگاران/ مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: حوادث طبیعی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به باغات استان خسارت وارد کرده است.

اکبر شیخ علیشاهی، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال زراعی جاری بر اثر حوادث طبیعی ۳ هزار و ۴۳ میلیارد تومان به باغداران استان یزد خسارت وارد شد.
او افزود: این رقم خسارت نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از سه برابر افزایش یافته است.
او ادامه داد: این میزان خسارت ناشی از وقوع طوفان، سرما و گرمای زودرس در اواخر اسفندماه ۱۳۹۹ و فروردین ماه سال ۱۴۰۰ است.
شیخ علیشاهی گفت: بر اثر تغییر‌ات جوی به محصول‌های پسته، زردآلو، بادام، گردو، انگور، انار و آلو استان یزد خسارت زیادی وارد شده است.
او ادامه داد: طبق برآورد‌های کارشناسان به محصول باغ‌های پسته ۱۰۰ درصد خسارت وارد شده و محصول سال ۱۴۰۱ را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت: از ۵۲ هزار هکتار باغ‌های پسته به ۲۹ هزار و ۸۵۰ هکتار تا ۵۲ درصد، از هزار و ۸۸۲ هکتار باغ‌های انگور به ۹۰۰ هکتار تا ۷۰ درصد، از ۵ هزار و ۹۳۹ هکتار باغ بادام به ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار ۷۰ درصد آسیب رسیده است.
او ادامه داد: از ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار باغ‌های زردآلو به هزار هکتار ۸۰ درصد و از مجموع ۶ هزار هکتار باغ‌های انار به هزار و ۵۰۰ هکتار تا ۵۰ درصد خسارت وارد شده است.
شیخ علیشاهی بیان کرد: از سوی ستاد مدیریت بحران استانداری یزد میزان خسارت وارد شده به نهاد‌های مربوطه منعکس شده است.
او افزود: این سازمان خسارت وارد شده را در بخش‌های باغبانی نیز برآورد کرده و به وزارت جهاد کشاورزی گزارش کرده است.
شیخ علیشاهی تصریح کرد: برای جبران بخشی از خسارت‌های وارد شده به باغداران، دولت نسبت به امهال وام‌ها همچنین پرداخت تسهیلات کم بهره حداقل دو ساله  به کشاورزان خسارت دیده اقدام می کند.


آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today