برنا/ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در شبانه روز گذشته از 300 آزمایش انجام شده در استان 122 آزمایش مثبت قطعی اعلام شد. 

مهدی زاده، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار داشت: از این تعداد 64 مورد در بیرجند، 3 مورد درمیان، 2 مورد زیرکوه ، 3 مورد سرایان ، 6مورد سربیشه،  11مورد طبس، 7 مورد فردوس، 19 مورد قاین،1 مورد خوسف  و 6مورد مربوط به نهبندان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: همچنین در این مدت 740 مورد تست سریع در استان انجام شد که از این طریق نیز 193 مورد جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد.
وی گفت: هم اکنون 254 بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌ها بستری هستند که از این تعداد 141نفر دارای تست مثبت کرونا هستند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند افزود: 29 بیمار مبتلا کرونا در بخش‌های مراقبت ویژه بستری هستند که حال عمومی چهار نفر وخیم است.
وی گفت: در مجموع 49 هزار و 388 مورد آزمایش در استان انجام که از این تعداد جواب تست 18 هزار و 83 مورد مثبت شد.

آخرین خبر خراسان جنوبی در اینستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today