موج/ بنابر گزارش سامانه پايش کيفي هواي کشور، طي امروز(چهارم شهريور ماه) کيفيت هواي بندرعباس در وضعيت قرمز يعني ناسالم براي همه گروه ها قرار گرفت.

طبق داده هاي سامانه پايش کيفي هواي کشور آغاز هفته در بندرعباس با وضعيت قرمز شاخص کيفيت هوا همراه بود و طي امروز(چهارم ارديبهشت ماه) کيفيت هواي اين شهرستان در وضعيت قرمز و ناسالم قرار گرفت.
بر اساس گزارش ايستگاه محيط زيست بندرعباس شاخص هواي اين شهرستان مانند هفته گذشته مرز 152 را در نورديد و در رده‌بندي قرمز قرار گرفت و ميزان آلاينده موجود در هوا 2.5pm گزارش شده است.
به طور کلي کيفيت هوا بندرعباس در ساعات جاري در رده‌بندي قرمز يعني ناسالم براي همه گروه ها گزارش شده است، بنابراين توصيه مي شود شهروندان به ويژه کودکان، سالمندان، بيماران قلبي و ريوي و زنان باردار تا حدالامکان از فعاليت طولاني مدت در فضاي باز خوداري کنند و در منزل بمانند.


آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today