ايرنا/ رييس مرکز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين گفت: پس از تحويل واکسن آسترازنکا در هفته جاري، واکسيناسيون بخشي از جمعيت شهرستان قزوين شامل ۴۰ هزار شهروند بالاي ۶۵ سال انجام مي‌شود.

عليرضا مهرعليان رييس مرکز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين اظهار کرد: استان قزوين در يک ماه گذشته بحراني ترين روزها را پشت سر گذاشته و زنجيره انتقال بيماري کوييد ۱۹، فراگير شده است.
وي ادامه داد: متاسفانه عادي انگاري هاي شهروندان، باعث شد تا روزانه بالاي هفت هزار بيمار سرپايي به مراکز بهداشت و درمانگاه هاي سراسر کشور روانه بشوند و نگراني هايي در خصوص کمبود کيت تشخيص کرونا پيش آيد.
مهرعليان ادامه داد: اميدواريم با تسريع روند واکسيناسيون در استان از نظر زنجيره ابتلا به اين بيماري به يک حالت سکون برسيم هرچند که واکسن به تنهايي نمي‌تواند زنجيره بيماري را قطع کند.
مهرعليان اظهار داشت: تزريق واکسن به معناي کنار گذاشتن دستورالعمل ها نيست، اما کمي از استرس هاي مردم را کم مي کند.
وي ادامه داد: در فاز اول تزريق واکسن، ۴۰ هزار شهروند بالاي ۶۵ سال، در نوبت تزريق از طريق فراخوان مرکز بهداشت شهرستان قزوين قرار خواهند گرفت که البته براي دريافت واکسن بايد اطلاعات بهداشتي افراد در سامانه يکپارچه سيب ثبت شده باشد.
مهرعليان بيان کرد: تاکنون کادر بهداشت و درمان، سالمندان، جانبازان، پاکبانان، بيماران خاص و سرطاني توسط مرکز بهداشت شهرستان قزوين در مقابل ويروس کرونا واکسينه شده اند و فازهاي بعدي تزريق مطابق با سند ملي واکسيناسيون انجام خواهد شد.
وي با بيان اينکه از ابتداي شيوع کرونا تا به امروز ۱۱۶ هزار و ۹۱۸ آزمايش مولکولي کوييد ۱۹ بر اساس پي سي آر صورت گرفته است، تصريح کرد: در ۴۸ ساعت گذشته يک هزار و ۱۴۷ آزمايش کرونا در استان صورت گرفته که از اين تعداد نتيجه ۳۶۸ نمونه مثبت اعلام شده است.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today