رکنا/ امروز شنبه 4 ارديبهشت ماه قيمت دلار و قيمت يورو در صرافي ملي اعلام شد.

قيمت فروش دلار در بازار آزاد 23 هزار و 920 تومان و قيمت فروش يورو 28 هزار و 935 تومان قيمت گذاري شده است.
صرافي ملي ايران قيمت دلار و قيمت يورو امروز شنبه 4 ارديبهشت ماه را اعلام کرد. بر اين اساس قيمت دلار براي فروش 23 هزار و 333 تومان و قيمت خريد دلار در اين صرافي 22 هزار و 871 هزار تومان تعيين شد. همچنين قيمت فروش يورو در صرافي ملي 27 هزار و 977 تومان و قيمت خريد يورو 27 هزار و 423 تومان قيمت گذاري شده است.

قيمت دلار و قيمت يورو در بازار آزاد

در بازار آزاد قيمت فروش دلار 23 هزار تومان و 920 تومان و قيمت خريد دلار 23 هزار و 820 تومان تعيين شد. همچنين قيمت فروش يورو در بازار آزاد 28 هزار و 935 تومان و قيمت خريد يورو 28 هزار و 785 تومان ارزش گذاري شده است.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran