مهر/ مدير جهاد کشاورزي شهرستان زرين دشت گفت: در پي وقوع صاعقه يک ساعت پيش در اين شهرستان بيش از هفت هکتار از مزارع گندم روستاي ميانده از توابع بخش مرکزي اين شهرستان در اثر برخورد صاعقه در آتش سوخت.

روح الله ديانت، مدير جهاد کشاورزي شهرستان زرين دشت اظهار کرد: اين آتش سوزي در مدت زمان کوتاهي پس از وقوع آن با همکاري نيروي‌هاي مردمي و آتش نشاني و اکيپ‌هاي امداد جهاد کشاورزي مهار شد.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان زرين دشت ميزان خسارت وارده به گندمزارهاي روستاي ميانده را ۳۵ تن گندم معادل ۱,۷۵۰ ميليون ريال و ۳۵ تن کاه معادل ۷۰۰ ميليون ريال اعلام کرد.
به گفته وي، سطح زير کشت گندمزارهاي اين روستا ۵۰۰ هکتار است که از اين مقدار ۷ هکتار طعمه حريق شده است.
در اين حادثه آتش سوزي طبيعي به هيچکس آسيب نرسيده است.
روستاي ميانده از توابع بخش مرکزي شهرستان زرين دشت نيز داراي ۴۱۴ خانوار و ۱۴۰۰ نفر جمعيت است.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online