مشرق/ يک صفحه اينستاگرامي با انتشار تصاويري از روستاي آبکنار گيلان نوشت: يکي از بهترين جاها براي ديدن تالاب انزلي روستاي آبکنار است.

اين روستا در کنار نيلوفرهاي آبي تالاب انزلي قرار دارد. در کنار ساحل اين روستا، پل چوبي تا عمق چند ده متري تالاب نصب شده است.
آبکنار همانطور که از اسمش پيداست به معني کنار آب است و اين اسم به خاطر قرارگيري اين روستا در کنار تالاب انزلي بر روي اين روستا قرار داده شده است.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today