شبکه خبر/ دکتر مينو محرز، عضو ستاد ملي مبارزه با کرونا نخستين داوطلب مرحله سوم آزمايش انساني واکسن کُوو ايران برکت شد.

دکتر مينو محرز در حاشيه اين مراسم با اشاره به ايمني زايي واکسن کوو ايران برکت و نتايج حاصل شده افزود: من داوطلب در مرحله دوم هم بودم که اين مرحله ممکن شد.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran