ايرنا/ جانشين رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در امور اجتماعي گفت: ۷۵ نفر نيروي داوطلب براي ارايه خدمات بهداشتي و درماني به بيماران کوويد ۱۹ به مرکز درماني اراک اعزام شدند.

ريتا ظهيري، جانشين رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در امور اجتماعي با اعلام اين خبر اظهار کرد: از آغاز همه‌گيري کرونا و در موج اول با فراخوان نخست، هشت هزار نفر داوطلب درماني نام خود را به‌عنوان نيروهاي جهادي براي ارايه خدمت در حوزه هاي گوناگون ثبت کردند.
وي ادامه داد: اين داوطلبان در رشته‌هاي پرستاري، کمک پرستار، علوم آزمايشگاهي، بهداشت عمومي، بهداشت محيط و حرفه اي، تاسيسات، خدمات، نگهباني، مامايي خدمات ارايه مي‌کنند.
جانشين رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در امور اجتماعي گفت: داوطلبان در بيمارستان اميرالمومنين(ع)، اميرکبير، طالقاني، حضرت ولي عصر(عج)، بخش اکسترا بيمارستان اميرالمومنين(ع) و مرکز بهداشت اراک مشارکت دارند.
ظهيري تاکيد کرد: ۲۰ نفر داوطلب از اداره کل آموزش و پرورش، ناحيه يک و ناحيه دو اراک براي اراهي خدمات اعلام آمادگي کرده‌اند.
وي اظهار کرد: با توجه به اينکه بيمارستان اميرالمومنين(ع) سانتر اصلي کرونا است و در حال حاضر حجم بالايي از بيماران در اين مرکز تحت مراقبت هستند، بيشتر نيروهاي داوطلب به‌منظور کاهش فشار کاري به اين مرکز اعزام شده‌اند.
جانشين رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در امور اجتماعي گفت: همچنين افرادي از گروه جهادي مهاجر که مديريت و ساماندهي آنان وابسته به بسيج است و نيز شوراي صنفي اعلام براي ارايه خدمات در شرايط کنوني اعلام آمادگي کرده‌اند.


آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today