مهر/ رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم پرونده تخلف مالی در سازمان اتوبوسرانی اردبیل خبر داد.

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم پرونده تخلف مالی در سازمان اتوبوسرانی اردبیل خبر داد و اظهار کرد: این پرونده با همکاری دستگاه قضائی، بازرسی کل و سازمان اطلاعات سپاه استان تشکیل و اقدامات کامل در این خصوص انجام گرفته است.
وی افزود: پرونده دارای ۴ متهم است که مدیرعامل وقت سازمان اتوبوسرانی و ۳ نفر دیگر از پرسنل سازمان در این پرونده به اتهامات مشارکت در تضییع اموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و دریافت رشوه به حبس، شلاق و انفصال موقت محکوم شده‌اند.

 

آخرین خبر اردبیل در اینستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today